درباره بی پی کارت

قوانین و مقررات شبکه کشوری بی پی کارت

قوانین پذیرندگی

پذیرنده گرامی شبکه کشوری بی پی کارت

مطلبق با الزامات ستاد مرکزی شرکت بارمان پارسه امرتات، پذیرندگان موظف می باشند، مقررات ذیل را به صورت کامل مطالعه نموده و با آگاهی کامل نسبت به تنفیذ قرارداد پذیرندگی اقدام نمایند و نسبت به اجرای تمام مفاد قرارداد متعهد باشند.

عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در این صفحه، تخلف تلقی شده و شرکت بارمان پارسه امرتات بر اساس آیین نامه عضویت پذیرندگان، مجاز به قطع خدمات ارائه شده به پذیرندگان متخلف می باشد.

بدینوسیله از شما برای مطالعه این مقررات و کمک به ترویج فرهنگ صحیح استفاده از ابزار های پرداخت تشکر می نماییم.

تعهدات عمومی

1 – پذیرنده مجاز به دریافت هرگونه مبلغ تحت عنوان هزینه کارمزد پرداخت از دارنده کارت تخفیف، اعتباری و یا امتیازی نمی باشد.

2 – پذیرنده متعهد می گردد، چنانچه مبلغی به صورت اشتباه و یا اضافه به حساب وی واریز گردید، از برداشت وجه خوداری نموده و سریعاً مراتب را به شرکت بارمان پارسه امرتات اطلاع دهد. ضمناً، در صورت برداشت سهوی وجه، پذیرنده ظرف مدت 72 ساعت موظف به عودت مبلغ مذکور به حساب می باشد.

3 - پذیرنده می‌تواند در صورت ناموفق بودن تراکنش تخفیفی، اعتباری و یا امتیازی از تحویل کالا و ارائه خدمات به مشتری خودداری نماید. بدیهی است در صورت تحویل کالا به مشتری و عدم دریافت وجه، خسارات احتمالی بر عهده پذیرنده خواهد بود.

4 - پذیرنده متعهد می گردد، از فروش کالا یا خدماتی که مخالف با قوانین حاکم در کشور و یا مصوبات ارگان های ذی ربط می‌باشد، خودداری نماید.

5 - پذیرنده متعهد می گردد، صرفاً جهت خدمات مجاز که حقیقتاً انجام میدهد از ابزار پرداخت استفاده نموده و از انجام هرگونه معاملات صوری پرهیز نماید. 

6 - پذیرنده متعهد می گردد، در خصوص انجام تبلیغات و ارائه راهنمای سرویس همچون (پخش فیزیکی بروشورها، الصاق استند و پلاکارد و برچسب و...) که توسط شرکت صورت می گیرد، همکاری های لازم را انجام دهد.

7 - پذیرنده نمی‌تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیکی (فروش از طریق ابزار پرداخت خود) را به غیر واگذار نماید.

8 - پذیرنده موظف می باشد، تابع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسلامی، بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک بوده و نسبت به رعایت آنها متعهد باشد.

9 - پذیرنده موظف به فعال نگه داشتن ابزار پرداختی در اختیار می باشد. شرکت مختار می باشد در صورت دریافت گزارش مبنی بر غیرفعال بودن ابزار پرداخت در اختیار، نسبت به غیر فعال سازی و جمع آوری ابزار اقدام نماید.

10 - پذیرنده متعهد می گردد، در هنگام کشیدن کارت تخفیف توسط مشتری از اصالت برگه خروجی دستگاه مطمئن شده و سپس کالا را تحویل دهد. به عبارتی اخذ رسید خرید موفق از دستگاه به معنی انجام تراکنش بوده و واریز وجه به حساب پذیرنده تضمین شده است. 

11 – پذیرندگان در سراسر کشور مکلف می باشند در صورت بروز هرگونه نقص فنی یا اشکال احتمالی در ابزار پرداخت اعتباری، مراتب را از طریق شماره تلفن 74354-021 به واحد خدمات مشتریان شرکت بارمان پارسه امرتات اعلام نمایند. 

12 - پذیرنده متعهد می باشد در صورت تغییر زمینه فعالیت (صنف) ، آدرس و سایر اطلاعات مندرج در قرارداد (درصد تخفیف و تعداد اقساط فروش اعتباری) و  نیز اتمام اعتبار مجوز کسب خود را در اسرع وقت کتباً به شرکت اعلام نماید. در غیر این صورت، شرکت مجاز به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه می باشد.

تعهدات دارندگان کارتخوان فروشگاهی

1 - پذیرنده متعهد می گردد به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود، اعم از: رمز ورود به پایانه، اطلاعات حساب و اطلاعات کارت متصل به حساب خود را به اشخاص ثالث و حتی پشتیبانان دستگاه کارتخوان ارائه ننماید.

2 - پذیرنده موظف می باشد، دستگاه کارتخوان را به نحوی در دسترس عموم قرار دهد که دارندگان کارت در امنیت کامل بتوانند رمز خود را وارد نمایند. ضمناً صفحه کلید کارتخوان نباید توسط دوربین مانیتور شود.

3 - پذیرنده متعهد می گردد، به منظور حفظ و نگهداری صحیح از دستگاه کارتخوان از وارد آمدن ضربه فیزیکی، سقوط از روی میز، مجاورت با دستگاه های حرارت زا، نفوذ مواد شیمیایی، مایعات و گرد و غبار، مخدوش شدن برچسب گارانتی، برداشتن پلمپ دستگاه، تغییر وضعیت یا دستکاری، تعمیر دستگاه توسط افراد غیرمجاز، اتصال ادوات و ابزار نامناسب به تجهیزات و ایجاد سایر خسارات عمدی به دستگاه جلوگیری به عمل آورد. لازم به ذکر است در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، یا سرقت دستگاه، مسئولیت جبران خسارت ایجاد شده بر عهده پذیرنده خواهد بود.

4 - پذیرنده باید به هنگام تحویل گرفتن کارتخوان بانکی برگ تحویل دستگاه را مهر و امضاء نموده و به نماینده شرکت تحویل نماید.

5 -  پذیرنده متعهد می گردد، در صورت سرقت و یا مفقودی دستگاه کارتخوان در اسرع وقت مراتب را بصورت کتبی به شرکت اطلاع داده و در اولین فرصت صورتجلسه مربوطه به ارگان‌های ذیربط را نیز به شرکت تحویل دهد.

6 - پذیرنده در خصوص کارتخوان، ید امانی دارد و موظف است بطوری که شرکت مقرر کرده است از دستگاه نگهداری کند. در صورت انجام هرگونه تعدی و تفریط از سوی پذیرنده، ید او به ید ضمانی تبدیل و از طریق قوانین موجود درباره امانت با مشارالیه برخورد می‌شود.

7 -  پذیرنده موظف می باشد، پیش از دادن هرگونه اجازه دسترسی به کارتخوان، شخص پشتیبانی کننده را احراز هویت نماید. تنها پشتیبانان شرکت با ارائه کارت پشتیبانی معتبر و ناظران و بازرسان بانک مرکزی و شاپرک با ارائه معرفی نامه معتبر مجاز به بازدید از دستگاه کارتخوان می باشند.

8 - پذیرنده متعهد می باشد، تمام کارت های صادره توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز متصل به شتاب را بدون اعمال تبعیض و تفاوت بپذیرد.

9 - پذیرنده متعهد می گردد، جهت انجام امور فروش و یا ارائه خدمات، جزئیات و شرایط این قرارداد را به کلیه پرسنل خود اطلاع رسانی نماید (درصد تخفیف، تعداد اقساط، پذیرندگی کارت ها) و در صورت تماس و یا مراجعه حضوری دارنده، راهنمایی های لازم را انجام دهند.

 

مدل تسویه حساب وجوه واریز شده به حساب پذیرندگان

شبکه تخفیف

انتقالات سامانه «پایا» به حساب پذیرندگان صرفاً یک بار در روز و به شرح زیر صورت می پذیرد.

 

در روزهای غیر تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

بدیهی است، پس از ارسال دستور پرداخت به بانک ها در زمان مقرر شده، زمان واریز به حساب پذیرندگان بستگی به  مقررات مبادلات پولی بانک پذیرنده دارد.

شبکه اعتباری

پس از دریافت گزارشات از سامانه اعتباری از تاریخ گزارش گیری ( پانزدهم هر ماه ) تا تاریخ پانزدهم ماه بعد کسر اقساط اعتبار گیرندگان صورت می پذیرد و پانزدهم بعدی واریز اقساط پذیرندگان متناسب با مبلغ تعیین شده هر قسط، تسهیم و واریز می گردد. سند واریزی در پنل اختصاصی پذیرنده قابل مشاهده خواهد بود.

 

قوانین و مقررات دارندگان کارت تخفیف، اعتباری و امتیازی

کارت تخفیف بی پی کارت

1 – تراکنش های تخفیف دار تنها با کارت بانکی ثبت شده در سامانه تخفیف بی پی کارت و بر روی پایانه بانکی ( شرکت psp  طرف قرارداد ) امکان پذیر می باشد.

2 – کارت بانکی جهت دریافت تخفیف می بایست عضو شبکه شتاب باشد.

3 – دریافت تخفیف به صورت خودکار بر روی پایانه های بانکی متعلق به شرکت psp در مراکز طرف قرارداد با شبکه بی پی کارت صورت می پذیرد و دارنده با استفاده از این امکان نیازی به چانه زنی کلامی با فروشنده نخواهد داشت.

کارت اعتباری بی پی کارت

1 - مبالغ خرید های انجام شده و یا خدمات دریافتی با استفاده از ابزارهای خرید منسوب به دارنده، دین مسلم دارنده کارت محسوب شده و شبکه بی پی کارت مبالغ مذکور را به حساب بدهی قطعی دارنده منظور خواهد نمود.

2 - رعایت مفاد و مندرجات و تعهدات حاکم بر خرید اقساطی، براساس آیین نامه ها و مقررات و دستورالعــمل های ابلاغی دستگاه ها و مــــراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران می باشد.

3 -  شماره تلفن همراه به صورت پیش فرض به عنوان ابزار خرید دارنده کارت تلقی می گردد و در صورتی که دارنده کارت تمایل به معرفی ابزارهای دیگر به غیر از ابزار مذکور را داشته باشد، موظف به تکمیل فرم مربوطه خواهد بود.

4 - دارنده قبول نموده در صورت اختلال احتمالی در شبکه خرید اقساطی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و توقف موقت (حداکثر مدت یک هفته ) در عملیات خرید کالا و یا دریافت خدمات، هیچ گونه اعتراضی نداشته و از این بابت خساراتی متوجه شبکه بی پی کارت نخواهد بود.

5 -  هر ابزار خرید تخصیص یافته به دارنده، دارای رمز منحصر به آن ابزار بوده و مالاً متعلق به دارنده می باشد. دارنده موظف است نسبت به نگهداری و حفظ رمز آن به صورت انفرادی اقدام نماید. لذا شبکه بی پی کارت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص سو استفاده از ابزار خرید متعلق به دارنده توسط افراد دیگر را نخواهد داشت.

6 - سقف اعتبار دارنده کارت، بنا به تشخیص اولیه، اعتبار سنجی سازمان و براساس اطلاعات حقوق دریافتی دارنده مندرج در گواهی کسر از حقوق و سابقه مالی دارنده تعیین می گردد.

7 - پذیرش نظر اعلام شده ازسوی کمیته هماهنگی و حل اختلاف و رفع مغایرات بین دارنده و پذیرنده.

8 -  دارنده می تواند، غیر فعال نمودن ابزار خود را به صورت کتبی از شبکه بی پی کارت درخواست نماید. در این حالت اقدامات لازم در خصوص غیر فعال نمودن ابزار توسط شبکه بی پی کارت ظرف مدت 48 ساعت پس از دریافت درخواست کتبی، صورت خواهد گرفت. (این موضوع موجب منقضی شدن دیون دارنده نمی گردد.)

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

شماره موبایل

عنوان

پیام شما

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه ساز
عمومی
خصوصی


بی پی کارت

شرکت بارمان پارسه امرتات مدیریت کنسرسیوم پارسه و صاحب امتیاز شبکه بی پی کارت با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری با بزرگترین بانک جهان اسلام ( بانک ملی ایران ) با هدف بالابردن قدرت خرید در اقشار مختلف جامعه و همچنین رونق بخشیدن به کسب و کار های کوچک و بزرگ ، با تاسیس شعب در سراسر کشور گام های محکمی در مردمی کردن اقتصاد برداشته است و در حال فعالیت و خدمت رسانی می باشدپیوند های شبکه بی پی کارت
جشنواره های بی پی کارت مسئولیت اجتماعی قوانین و مقررات سوالات متداول پایگاه دانشی شعب کشوری
پیوند ها
بانک ملی ایران شرکت پرداخت الکترونیک سداد شرکت پشتیبانی افزار های رایانه ای سداد (پارس) شرکت بیمه ما
پیوند های عمومی
پایگاه اطلاع رسانی دولت مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری (سامد) پلیس فتا آشنایی با بانکداری اسلامی سایر پیوندهای مرتبط
شرکت های کنسرسیوم پارسه
شرکت بارمان پارسه امرتات کانون آگهی و تبلیغات پارسه شرکت دانش بنیان بیلیم افزار نوین آینده
عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مطالب و اخبار ایمیل خود را وارد کنید

دانلود اپلیکیشن

برای دریافت لینک دانلود شماره موبایل خود را وارد کنیدتمام حقوق سایت برای بارمان پارسه امرتات محفوظ است 2015-2019