درباره بی پی کارت

محصولات و خدمات کنسرسیوم پارسه

شبکه پذیرندگان

فروشگاهی به وسعت 245.000 متر مربع متشکل از هزاران واحد صنفی در زمینه خدمات پزشکی ، تفریحی و رفاهی ، خرید کالا ، مجموعه های خدماتی و فروشگاه های زنجیره ای که تماما به صورت کامل و مستند احراز هویت شده اند و دارای مجوز فعالیت از نهاد مربوطه خود می باشند و به منظور ارائه خدمات و محصولات با کیفیت به اعضای عضو شده در شبکه توسط سامانه های الکترونیک مورد ارزیابی دائمی قرار می گیرند.

با در نظر گرفتن گستردگی مراکز و تعداد اعضای این شبکه که روزانه نیز در حال افزایش می باشند ، این ارزیابی با ثبت لحظه ای هر خرید به همراه مستندات شامل میزان خرید انجام شده و محل انجام تراکنش و با بکارگیری نظرات خریدار و فروشنده توسط اتوماسیون داخلی و مرکز تماس بی پی کارت صورت می پذیرد.

محصولات اتوماسیونی و ابزارهاي کسب و کار الکترونیک بی پی کارت :

·         سامانه تخفیف بی پی کارت

·         سامانه اعتباری بی پی کارت

·         سامانه امتیازی بی پی کارت

·         سامانه صنعت

·         سامانه صنایع غذایی

·         سامانه حقوقی و قضایی

·         سامانه گردشگری

·         سامانه درمان

·         سامانه مسکن

·         سامانه بیمه

·         سامانه بازرگان

·         سامانه معماری

·         سامانه تشریفات

·         سامانه بانوی ایرانی

·         سامانه کودک و نوجوان

·         سامانه مشاور مدیران

·         سامانه پست

·         سامانه باشگاه مشتریان

·         سامانه ورزش

·         سامانه تدارکات

·         سامانه جامع مناقصات و مزایدات

·         سامانه جامع دعواي حقوقی

·         اتوماسیون مکاتبات الکترونیک

خدمات بخش هایی از امکانات و محصولات سوییچ بی پی کارت براي مرتفع نمودن نیاز هاي سازمانی

بن کارت سازمانی

کارت بانکی چند منظوره

کارت هدیه

تعاون کارت و کارت انتخابات الکترونیک

کارت صندوق هاي قرض الحسنه

 

 تعاریف عمومی و پارامتریک

شرکت بارمان پارسه امرتات یک ASP (Provider Service Application)  است. یکی از خدمات این ASP در نرم افزار کاربردي، سوییچ مدیریت پرداخت آن است که این سوییچ به بخش اصلی زیر منقسم شده است.

سوییچ کارت

زیر سوییچ اعتباري با لایه هاي متنوع و نامحدود به صورت عمودي ( تخصصی ) و افقی ( عمومی )

·         اعتبارات مبلغ دار

مانند بن ها و اعتبارات نقدي و غیر نقدي سازمانی که میتوان این اعتبارات را به محل هاي پرداخت ( کارت خوان هاي ) خاصی تخصیص داد. به عنوان مثال کارت وسیله اي باشد که بتوان توسط آن اعتبار کالاي کم دوام را در فروشگاه هاي کتاب و اعتبار استخر را در استخر و به همین ترتیب باقی اعتبارات را به کسب و کارهاي مربوطه اختصاص داد به نحوي که یک اعتبار خاص در کسب و کار یا فروشگاه مربوطه قابل هزینه کرد نباشد.

همچنین این امکان وجود دارد که لایه هاي بالاتري با قابلیت جامع تر وجود داشته باشد به این مضمون که مثلا اعتبار لوازم خانگی و رایانه اي داشته باشیم که بتواند در فروشگاه هاي کالاهاي بادوام و یا کالاهاي کم دوام و یا کالاهاي الکترونیکی و یا کالاهاي رایانه اي هزینه شود.

·         اعتبارات عددي

کوپن ها

 این اعتبارات، روش هاي قدیمی مانند دفترچه هاي تعاونی ها که شامل بن هاي محدود و قابل تقلب که امکان مفقود شدن، پاره شدن و ... را داشتند، در یک کارت الکترونیکی ارایه می نماید و دارنده ي کارت هنگامی که به شعبه، فروشگاه و یا کارت خوان مربوطه مراجعه می کند، اپراتور / متصدي / صندوقدار، شماره کوپن را وارد می کند، کارت را می کشد، رمز کارت توسط دارنده ي کارت وارد می شود، کوپنش باطل می گردد و کالاي خود را دریافت می نماید. سبد کالا

 استفاده از این اعتبار در ارایه ي سبد کالاست. هنگامی که ممکن است تمام اقلام سبد کالا به یکباره به مشتري ارایه نشود. در این حالت دارنده کارت هنگامی که به شعبه ، فروشگاه و یا کارت خوان مربوطه مراجعه می کند، اپراتور / متصدي / صندوقدار، شماره سبد و کالاهاي موجود را که قبلا براي سیستم و سوییچ تعریف شده است وارد می کند، کارت را می کشد، رمز کارت توسط دارنده ي کارت وارد می شود، زیرکوپن هاي مربوطه باطل می گردد و کالاهاي خود را دریافت می نماید.

 

 زیر سوییچ امتیازي با امکانات گوناگون:

 این زیر سوییچ براي اجراي مدل هاي وفاداري مشتري استفاده می شود در وهله ي اول یک نفر ناظر محصول ما است و در صورت ارایه ي خدمات و تبلیغات و توضیحات مناسب ممکن است این ناظر تبدیل به خریدار شود، تلاش بعدي ما این است که از این خریدار یک مشتري بسازیم! یعنی کسیکه خرید هاي متعدد از ما داشته باشد. البته در این حالت ممکن است مشتري ما بخواهد از دیگر رقباي ما نیز خرید کند، بنابراین تلاش میکنیم او را تبدیل به مشتري وفادار کنیم. بدین معنا که کالاهاي مورد نیازش را که ما ارایه میدهیم، تنها و تنها از ما خرید کند و تحت هیچ شرایطی به رقباي ما مراجعه نکند .براي نیل به مقاصد و اهداف فوق الذکر مدل هاي متنوع و مختلفی در کسب و کار هاي مختلف توسط گروه کارت هاي اعتباري بی پی کارت طراحی و راه اندازي شده است که در صورت لزوم قابل طرح و بررسی می باشد. لیکن یکی از ابزارهاي اجرایی این مدل ها در حالت کلی اهداي امتیازات به صورت ذیل است:

·         امتیازات مبلغ دار

این امتیازات به صورت درصدي از مبلغ تراکنش و یا به صورت عدد ثابت قابل تنظیم است همچنین می توان این امتیازات را به صورت پلکانی تعریف نمود به عنوان مثال از 1 ریال تا 1.000.000 ریال 5 % امتیاز ( تخفیف )،1.000.001 تا 2.000.000 ریال 7 % امتیاز (تخفیف)،2.000.001  ریال بیشتر 10 % امتیاز ( تخفیف ).

این امکان وجود دارد که در یک فروشگاه زنجیره اي و یا فروشگاه هایی با غرفه هاي متعدد، براي هر فروشگاه ویا غرفه، مدل امتیازي و تخفیف خاص آن را اجرا نمود امتیازات میتواند بر اساس نوع پرداخت نقد، چک، اقساط و... تنظیم و تعریف شود.

در شبکه تخفیف بی پی کارت هزارن مرکز صنفی با درصد های ثابت تخفیف که به صورت الکترونیک در پایانه های فروش منصوبه در محل فروشگاه تعریف شده است ، امکان دریافت تخفیف آنلاین و بدون محدودیت کالا و زمان برای اعضا شبکه تخفیف فرآهم نموده اند ، به صورتی که خریدار با یک کارت بانکی شتابی که قبلا در این شبکه ثبت و فعال گردیده ، مبلغ خرید خود را در پایانه منصوبه ( متعلق به بانک ملی ) با آن کارت پرداخت می نماید و به صورت آنلاین درصد تخفیف ثبت شده از مبلغ کل کسر شده و مابقی مبلغ از حساب متصل به کارت کسر می گردد .

·         امتیازات عددي

امتیازات عددي امتیازاتی است که به عنوان مثال به ازاي هر خرید بدون توجه به مبلغ خرید داده میشود و یا به ازاي شرکت در همایش ها، جلسات آموزشی و ... اعطا میشود.

چند نکته:

کلیه ي امتیازات امکان تبدیل شدن به اعتبار با نرخ ها صفر درصد و یا صد درصد را دارا هستند که در اختیار مدیریت کسب و کار قراردارد .

امتیازت، قابل هدایت به سمت کارت خوان و یا کسب و کار خاص می باشند بدین معنا که میتوان تنظیم نمود که امتیازات فقط در کارت خوان (هاي) خاص قابل هزینه کرد باشد، در واقع امتیازات همان تخفیفی است که ما به مشتري، نقداً نداده ایم و مشروط به بازگشت و خرید مجددش کرده ایم . می توان دارندگان کارت را تشویق نمود که امتیازات را براي قرعه کشی ها ذخیره کنند (تخفیفاتشان را نقد نکنند) و در مدل هاي جشنواره اي شرکت کنند.

میتوان در قرعه کشی ها همه را برنده کرد! آنهایی که جوایز بزرگ میگیرند که به خودي خود شاد خواهند بود و باقی را میتوان به این جایزه رساند که در صورت برنده نشدن در قرعه کشی جوایز بزرگ، بتوانند امتیازات خود را به اعتبار تبدیل کنند و خرید رایگان انجام دهند.

زیر سوییچ تقسیط:

در این زیر سوییچ می توانیم اعتبارات خاصی را به عنوان تسهیلات (اعتبارات زیرخط نسیه) به دارندگان کارت تخصیص دهیم که با مدل هاي مختلف تضامین بازپرداخت از آنها بهره ببرند. این تسهیلات قابل نقد شدن در کارت خوان ها نیست بلکه فقط اعتباري است براي دریافت کالا(ها)ي تعیین شده یا خرید از فروشگاه (هاي) خاص هستند .

در روش هاي نقدي و بانکی معمول و مرسوم، به محض دریافت تسهیلات، محاسبه اقساط تسهیلات با توجه به کل مبلغ دریافتی آغاز میشود و باید در اولین ماه سر رسید شروع به بازپرداخت شود. اما در زیر سوییچ تقسیط بی پی کارت این امکان وجود دارد که علاوه بر روش هاي معمول بتوان به روش خاص نیز عمل کرد، بدین صورت که دارنده ي کارت تسهیلات را دریافت میکند ولی هرگاه شروع به استفاده از آن کرد، اقساطش شروع شود ونه زمانی که تسهیلات را دریافت کرد. همچنین میتوان به مبلغی که هزینه کرده است قسط تعیین نمود ، نه به کل تسهیلات دریافتی  و اگر باقی تسهیلات را در زمان (هاي) دیگر هزینه کرد، اقساط آن بر اساس هزینه کرد (هاي) جدید محاسبه و براي بازپرداخت اعلام شود.

·         شبکه اعتباری بی پی کارت

شبکه اعتباری بی پی کارت ویژه پرسنل رسمی سازمان ها ، ارگان ها و نهاد های دولتی می باشد ، در این شبکه با هدف افزایش قدرت خرید و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی با اعطای اعتبارات کاملا قرض الحسنه به پرسنل سازمان ها امکان خرید اقساطی از مراکز طرف قرارداد ( پذیرندگان شبکه اعتباری )  بی پی کارت را برای متقاضیان فراهم می گردد .

سقف اعتبارات بر اساس اعتبار سنجی هر فرد تعیین می گردد .

مزایای استفاده از اعتبارات قرض الحسنه بی پی کارت

·         شروع اقساط از لحظه خرج کرد و به میزان خرج کرد محاسبه می گردد

·         پرداخت اقساط به صورت اتوماتیک از محل حقوق

·         امکان افزایش تعداد اقساط در زمان استفاده با موافقت پذیرنده اعتبار

·         امکان استفاده از اعتبار در سراسر ایران

·         امکان افزایش اعتبار پس از خرج کرد کل اعتبار دریافتی طبق استاندارد های شبکه

·     امکان بررسی مبلغ اعتبار باقی مانده ، اعتبار خرج شده ، مبلغ کل اقساط ماهیانه ، مبلغ اقساط به تفکیک هر تراکنش اعتباری ، مبلغ اقساط پرداخت شده و کلیه گزارشات مالی اعتباری در پنل اختصاصی در سامانه بی پی کارت

زیرسوییچ راي گیري الکترونیک

در انتخابات معمولاً بحث هایی همچون احراز هویت و تایید مجوز شرکت در مجامع و انتخابات بر اساس شرایط عمومی و شرایطی خاص مانند شرط تسویه حساب حق عضویت، تخلف در تعداد آراي جمع آوري شده نسبت به شرکت کنندگان، تخلف در وکالت ها، جعل امضا ها، تخلف در شمارش آرا، نا خوانا بودن آراي مأخوذه، مشخص نبودن افراد شرکت کننده، عدم اطلاع از سوابق مشارکت شرکت کنندگان و کاندیدا ها در انتخابات قبلی ، زمان بري شمارش آرا و... وجود دارد.

سوییچ بی پی کارت امکانات ذیل را در زیر سوییچ راي گیري خود در اختیار برگزارکنندگان قرار میدهد

·          شناسایی و تایید هویت اعضاي واقعی و معتبر

·         مشخص بودن تعداد شرکت کنندگان

·         مشخص بودن تعداد تعرفه هاي راي صادر شده

·     امکان واگذاري حق راي به صورت وکالت الکترونیکی (انتقال اعتبار راي) بدون نیاز به کاغذ و امضاي فیزیکی بارز بودن وکالت هاي واگذار شده و تعداد استفاده از اعتبارات موجود در یک کارت

·         جلوگیري از جعل در امضا، راي و ...

·     شمارش آرا به صورت الکترونیکی و ماشینی در صورت تهیه ي ماشین هاي شمارنده (مانند سیستم هاي خواننده ي برگه هاي آزمون هاي تستی)

·     مشخص بودن سوابق مشارکت ها در انتخابات، مشارکت در مجامع ، وکالت ها، تعداد برگه هاي تعرفه دریافت شده اشخاص اعم از عضو ویا کاندیدا

بن کارت سازمانی

این محصول کارتی هیبرید (ترکیبی) با خصوصیات مغناطیسی و رادیویی داراي خصوصیات ذیل میباشد : کارت تمام بانکی با طرح و لوگوي سازمان متقاضی (صادر کننده) که کلیه ي خدمات یک کارت شتابی را پشتیبانی میکند

·         کارت نامدار و عکسدار

·         کارت تردد رادیویی ( RFID )

·         کارت اطلاعات رتبه بندي متخصصان، اطلاعات پرسنلی و حراستی (پرونده ي کاري) رادیویی ( RFID )

·         کارتی براي اعتبارات غیر نقد سازمانی و بن ها

اعتبارات غیر نقد و بن های سازمانی ابزاري براي استقرار فرهنگ سازمانی هستند که جداي از حقوق و پرداخت هاي غیر نقد و در قالب کالا و خدمات منظور نظر سازمان ها و دولت ها به کارکنان دولت یا سازمان مربوطه اختصاص داده میشود. در کشور عزیزمان، سازمان ها تا پیش از سال 1384 کلیه ي این اعتبارات و بن ها را در قالب بن هاي کاغذي ارایه می نمودند و ادارات رفاه و مسئولین مذاکرات و عقد قرارداد ها با پذیرندگان این بن ها، امکان دریافت محصول بیشتر، ارزانتر و بهتر و چانه زنی را با پذیرندگان داشتند و از سویی پس از عقد قرارداد، تازمانیکه این بن ها ي کاغذي خرج نمیشد و به پذیرنده تحویل داده نمیشد، و هزینه هایی براي سازمان در برنداشت. البته معایبی چون هزینه هاي چاپ و تکیثر و توزیع و همچنین مشکلاتی چون قابلیت جعل، پاره شدن، سوختن، شسته شدن و از بین رفتن، مفقود شدن، عدم مدیریت، امکان خرید و فروش به غیر و ...... وجود داشت و از طرفی نیز بسیاري از مواقع خرید ها کمتر از اعتبار بن هاي کاغذي بود ولی فروشنده (پذیرنده) نمیتوانست باقی مانده ي اعتبار را به دارنده ي بن بازگرداند و به همین سبب مشکلاتی پیش میآمد. پس از مصوبه ي هیئت وزیران درمورد استفاده ي سازمان ها و ادارات از کارت هاي بانکی به جاي بن هاي کاغذي، بانک ها محصول بن کارت را ارایه دادند. بن کارت هاي بانکی، امکان چانه زنی و مدیریت اعتبارات را از سازمان ها گرفت و از سوي دیگر پیش از هزینه کرد این اعتبارات توسط دارندگان کارت، بودجه ي سازمان ها براي تهیه ي این بن کارت ها از حسابشان خارج میشود و حتی اگر این بن کارت ها هزینه نشود، بشکند، مفقود شود، ربوده شود ویا منقضی شود، معادل اعتبارشان، پول از جیب سازمان خارج شده و چون این کارت ها نامدار نیستند، هر بار که براي کارمندان بخواهند بن کارت یا کارت هدیه بدهند، کارت جدید صادر شده و هزینه هاي سازمانی، بانکی و زیست محیطی مترتّب را به دنبال خواهد داشت، با ارایه ي خدمات بی پی کارت بر روي کارت هاي بانک ملی، بن کارت هاي ملی، قابلیت هاي منحصر به فردي خواهد داشت که امکانات ذیل را داراست:

·         یک کارت بانکی نامدار (عابر کارت با طرح روي کارت مطلوب آن مجموعه)

·         داراي لایه هاي متعدد به منظور تعریف اعتبارات غیر نقد با سر فصل هاي متفاوت که قابلت تفکیک و ترکیب را داراست

·         امکان تعریف هزینه کرد اعتبارات بر روي پذیرنده و پایانه هاي خاص

·         فراهم آوردن فضاي چانه زنی براي سازمان ها با پذیرندگان مورد نظر و خاص خودشان

·         امکان مدیریت تعریف و افزایش اعتبارات اعم از

·         سطح بندي اعتبارات

·         دسته بندي اعتبارات

·         ارتباط اعتبارات (اتصال و ترکیب اعتبارات و اولیت بندي استفاده ویا تفکیک اعتبارات از هم و منقطع کردن اعتبارات )

·         شارژ اعتبارت (به صورت دسته اي و تکی)

·         تعیین مدت زمان معتبر بودن اعتبار

·          فعالسازي، غیر فعال کردن، تعلیق، تغییر و ... بر روي کارت ها یا گروه کارت ها

·         اختصاص اعتبارات به پذیرنگان مورد نظر

·         امکان صدور صورتحساب آنلاین از مراکز پذیرنده

·         امکان صدور صورتحساب آنلاین دارندگان کارت و اعتبارات

 مدیریت هزینه کرد اعتبارات به صورت آنلاین براي

·          پذیرندگان اعتبارات

·         اطلاع از گروه ها و نفرات استفاده کننده

·         مقدار اعتبار خرید شده

·         زمان اعتبار خرید شده

·          محصولات (کالا ویا خدمات) خرید شده

·          امکان استخراج و ارایه صورتحساب آنلاین به سازمان طرف قرارداد

·         و کلیه ي گزارش هاي ریز به تفکیک اطلاعات ورودي اولیه

 دارندگان کارت  اطلاع از :

·         مقدار اعتبارات هزینه شده و باقیمانده 

·          مدت زمان باقیمانده از معتبر بودن اعتبار

·         کالا ویا خدمات خریداري شده

·          تاریخ و زمان هزینه کرد اطلاعات

·         امکان درخواست صدور کارت خوانواده و تفکیک و اختصاص اعتبارات به اعضاي خانواده بنا بر صلاحدید سرپرست خانواده

·         امکان انتقال اعتبارات (در صورت دارا بودن مجوز سیستماتیک از سوي سازمان متبوع )

·          دارا بودن خدمات پیامکی

خدمات و صرفه جویی هاي عمومی و ملی در سطح منابع مالی، زیست محیطی و ....


ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

شماره موبایل

عنوان

پیام شما

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه ساز
عمومی
خصوصی


بی پی کارت

شرکت بارمان پارسه امرتات مدیریت کنسرسیوم پارسه و صاحب امتیاز شبکه بی پی کارت با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری با بزرگترین بانک جهان اسلام ( بانک ملی ایران ) با هدف بالابردن قدرت خرید در اقشار مختلف جامعه و همچنین رونق بخشیدن به کسب و کار های کوچک و بزرگ ، با تاسیس شعب در سراسر کشور گام های محکمی در مردمی کردن اقتصاد برداشته است و در حال فعالیت و خدمت رسانی می باشدپیوند های شبکه بی پی کارت
جشنواره های بی پی کارت مسئولیت اجتماعی قوانین و مقررات سوالات متداول پایگاه دانشی شعب کشوری
پیوند ها
بانک ملی ایران شرکت پرداخت الکترونیک سداد شرکت پشتیبانی افزار های رایانه ای سداد (پارس) شرکت بیمه ما
پیوند های عمومی
پایگاه اطلاع رسانی دولت مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری (سامد) پلیس فتا آشنایی با بانکداری اسلامی سایر پیوندهای مرتبط
شرکت های کنسرسیوم پارسه
شرکت بارمان پارسه امرتات کانون آگهی و تبلیغات پارسه شرکت دانش بنیان بیلیم افزار نوین آینده
عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مطالب و اخبار ایمیل خود را وارد کنید

دانلود اپلیکیشن

برای دریافت لینک دانلود شماره موبایل خود را وارد کنیدتمام حقوق سایت برای بارمان پارسه امرتات محفوظ است 2015-2019