درباره بی پی کارت

قوانین و مقررات شبکه کشوری بی پی کارت

قوانین پذیرندگی

پذیرنده گرامی شبکه کشوری بی پی کارت

بر اساس الزامات ستاد مرکزی شرکت بارمان پارسه امرتات ، هر پذیرنده ای باید تمام مقرراتی که در ذیل آمده را مطالعه و با آگاهی کامل نسبت به آن ها ، قرارداد پذیرندگی را امضا کند و نسبت به اجرای تمام مفاد متعهد باشد .

عدم رعایت هر یک از موارد ، تخلف و جرم محسوب می شود و شرکت بارمان پارسه امرتات بر اساس آیین نامه عضویت پذیرندگان مجاز به ارائه خدمت به پذیرندگان متخلف نیستند .

از شما برای مطالعه این مقررات و کمک به ترویج فرهنگ صحیح استفاده از ابزار های پرداخت تشکر می نماییم .

تعهدات عمومی

1 پذیرنده مجاز به دریافت مبلغی به عنوان هزینه کارمزد پرداخت از دارنده کارت تخفیف ، اعتباری و یا امتیازی نیست .

2 پذیرنده متعهد است چنانچه وجهی اضافی یا اشتباه به حساب وی واریز شد ، از برداشت وجه خوداری نموده و مراتب را سریعا به شرکا بارمان پارسه امرتات اطلاع دهد و در صورت برداشت سهوی وجه توسط پذیرنده ، باید حداکثر طی مدت 72 ساعت وجه مربوطه را به حساب برگرداند .

3 - پذیرنده می‌تواند در صورت ناموفق بودن تراکنش تخفیفی ، اعتباری و یا امتیازی از تحویل کالا و ارائه خدمات به مشتری خودداری کند. بدیهی است در صورت تحویل کالا به مشتری و عدم دریافت وجه، خسارات بوجود آمده بر عهده پذیرنده است.

4 - پذیرنده متعهد است از فروش کالا یا خدماتی که مخالف با قوانین موجود در کشور و یا مصوبات ارگان های ذی ربط می‌باشد، خودداری کند.

5 - پذیرنده متعهد است صرفاً جهت خدمات مجاز که حقیقتاً انجام میدهد از ابزار پرداخت استفاده و از انجام هرگونه معاملات صوری پرهیز کند

6 - پذیرنده متعهد است در خصوص انجام تبلیغات و ارائه راهنمای سرویس همچون (پخش فیزیکی بروشورها، الصاق استند و پلاکارد و برچسب و ...) که توسط شرکت صورت می گیرد، همکاری لازم را انجام دهد.

7 - پذیرنده نمی‌تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیکی (فروش از طریق ابزار پرداخت خود) را واگذار به غیر کند.

8 - پذیرنده باید تابع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسلامی، بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک باشد و آنها را رعایت کند.

9 - پذیرنده باید متعهد  به فعال نگه داشتن ابزار پرداختی است که در اختیار دارد و در صورت تشخیص شرکت در خصوص غیرفعال بودن آن، شرکت محق است ابزار پرداخت را غیرفعال کرده و به جمع آوری آن اقدام کند. پذیرنده باید در این خصوص کمال همکاری را داشته باشد.

10 - پذیرنده باید در هنگام کشیدن کارت تخفیف توسط مشتری از اصالت برگه خروجی دستگاه مطمئن شده و سپس کالا را تحویل دهد. به عبارتی اخذ رسید خرید موفق از دستگاه به معنی انجام تراکنش بوده و واریز وجه به حساب پذیرنده تضمین شده است

11 - پذیرنده مکلف است هر نوع نقص یا اشکال احتمالی فنی ابزار پرداخت اعتباری را ازطریق شماره تلفن 74354-021در تمام سطح کشور به واحد خدمات مشتریان اعلام کند

12 - پذیرنده متعهد است در صورت تغییر زمینه فعالیت (صنف) ، آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در قرارداد ( درصد تخفیف ، تعداد اقساط فروش اعتباری ) و  نیز اتمام اعتبار مجوز کسب خود را در اسرع وقت به صورت کتبی به شرکت اعلام کند، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.

تعهدات دارندگان کارتخوان فروشگاهی

1 - پذیرنده متعهد می شود به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به پایانه، اطلاعات حساب و اطلاعات کارت متصل به حساب خود را به اشخاص ثالث و حتی پشتیبان دستگاه کارتخوان ارائه نکند.

2 - پذیرنده موظف است کارتخوان را در دسترس دارنده کارت قرار دهد به نحوی که در امنیت کامل بتواند رمز خود را وارد کند. صفحه کلید کارتخوان نباید توسط دوربین مانیتور شود.

3 - پذیرنده متعهد است در برای حفظ و نگهداری صحیح کارتخوان از وارد آمدن ضربه فیزیکی، سقوط از روی میز، مجاورت با دستگاه های حرارت زا، نفوذ مواد شیمیایی، مایعات و گرد و غبار ، مخدوش شدن برچسب گارانتی، برداشتن پلمپ دستگاه، تغییر وضعیت یا دستکاری، تعمیر دستگاه توسط افراد غیرمجاز، اتصال ادوات و ابزار نامناسب به تجهیزات و ایجاد سایر خسارات عمدی به دستگاه جلوگیری به عمل آورد و در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، یا سرقت دستگاه، مسئول جبران خسارت ایجاد شده است.

4 - پذیرنده باید به هنگام تحویل گرفتن کارتخوان بانکی برگ تحویل دستگاه را پس از مهر و امضاء و به نماینده شرکت تحویل دهد.

5 -  پذیرنده متعهد است در صورت سرقت و یا مفقودی کارتخوان در اسرع وقت مراتب را بصورت کتبی به شرکت اطلاع دهد و در اولین فرصت صورتجلسه مربوطه به ارگان‌های ذیربط را نیز به شرکت تحویل دهد.

6 - پذیرنده در خصوص کارتخوان، ید امانی دارد و موظف است بطوری که شرکت مقرر کرده است از دستگاه نگهداری کند. در صورت انجام هرگونه تعدی و تفریط از سوی پذیرنده، ید او به ید ضمانی تبدیل و از طریق قوانین موجود درباره امانت با مشارالیه برخورد می‌شود.

7 -  پذیرنده موظف است پیش از دادن هرگونه اجازه دسترسی به کارتخوان، شخص پشتیبانی کننده را احراز هویت کند. تنها پشتیبانان شرکت با ارائه کارت پشتیبانی معتبر و ناظران و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک با ارائه معرفی نامه معتبر مجاز به بازدید دستگاه کارتخوان هستند..

8 - پذیرنده متعهد است تمام کارت های صادره توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز متصل به شتاب را بدون اعمال تبعیض و تفاوت بپذیرد.

9 - پذیرنده متعهد می گردد جهت انجام امور فروش و یا ارائه خدمات جزئیات و شرایط این قرارداد را به کلیه پرسنل خود اطلاع رسانی نماید ( درصد تخفیف ، تعداد اقساط، پذیرندگی کارت ها ) و در صورت تماس و یا مراجعه حضوری دارنده راهنمایی های لازم را انجام دهند .

 

مدل تسویه حساب وجوه واریز شده به حساب پذیرندگان

شبکه تخفیف

انتقالات سامانه «پایا» به حساب پذیرندگان صرفاً یک بار در روز  و  به شرح زیر انجام می‌شود.

 

در روزهای غیر تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

بدیهی است پس از ارسال دستور پرداخت به بانک ها در زمان مقرر شده، زمان واریز به حساب پذیرندگان بستگی به  مقررات مبادلات پولی بانک پذیرنده دارد.

شبکه اعتباری

پس از دریافت گزارشات از سامانه اعتباری از تاریخ گزارش گیری ( پانزدهم هر ماه ) تا تاریخ پانزدهم ماه بعد کسر اقساط اعتبار گیرندگان صورت می پذیرد و پانزدهم بعدی واریز اقساط پذیرندگان متناسب با مبلغ تعیین شده هر قسط، تسهیم و واریز می گردد و سند واریزی در پنل اختصاصی پذیرنده قابل مشاهده خواهد بود .

 

قوانین و مقررات دارندگان کارت تخفیف ، اعتباری و امتیازی

کارت تخفیف بی پی کارت

1 تراکنش های تخفیف دار تنها با کارت بانکی ثبت شده در سامانه تخفیف بی پی کارت و بر روی پایانه بانکی ( دستگاه کارتخوان سداد ) امکان پذیر می باشد .

2 کارت بانکی جهت دریافت تخفیف می بایست عضو شبکه شتاب باشد .

3 دریافت تخفیف به صورت خودکار بر روی پایانه های بانکی متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سداد در مراکز طرف قرارداد با شبکه بی پی کارت صورت می پذیرد و دارنده با استفاده از این امکان نیازی به چانه زنی کلامی با فروشنده نخواهد داشت .

کارت اعتباری بی پی کارت

1 - مبالغ خرید های انجام شده و یا خدمات دریافتی با استفاده از ابزارهای خرید منسوب به دارنده ، دین مسلم دارنده کارت محسوب شده و شبکه بی پی کارت مبالغ مذکور را به حساب بدهی قطعی دارنده منظور خواهد نمود .

2 - رعایت مفاد و مندرجات و تعهدات حاکم بر خرید اقساطی براساس آیین نامه ها و مقررات و دستورالعــمل های ابلاغی دستگاه ها و مــــراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران می باشد.

3 -  شماره تلفن همراه به صورت پیش فرض به عنوان ابزار خرید دارنده کارت تلقی می گردد و در صورتی که دارنده کارت تمایل به معرفی ابزارهای دیگر به غیر از ابزار مذکور را داشته باشد موظف به تکمیل فرم مربوطه خواهد بود .

4 - دارنده قبول نموده در صورت اختلال احتمالی در شبکه خرید اقساطی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و توقف موقت (حداکثر مدت یک هفته ) در عملیات خرید کالا و یا دریافت خدمات هیچ گونه اعتراضی نداشته و از این بابت خساراتی متوجه شبکه بی پی کارت نخواهد بود.

5 -  هر ابزار خرید تخصیص یافته به دارنده، دارای رمز منحصر به آن ابزار و مالاً دارنده می باشد که دارنده موظف است نسبت به نگهداری و حفظ رمز آن به صورت انفرادی اقدام نماید ، لذا شبکه بی پی کارت هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص سو استفاده از ابزار خرید متعلق به دارنده توسط افراد دیگر را نخواهد پذیرفت.

6 - سقف اعتبار دارنده کارت بنا به تشخیص اولیه، اعتبار سنجی سازمان و براساس اطلاعات حقوق دریافتی دارنده مندرج در گواهی کسر از حقوق و سابقه مالی دارنده تعیین می گردد.

7 - پذیرش نظر اعلام شده ازسوی کمیته هماهنگی و حل اختلاف و رفع مغایرات بین دارنده و پذیرنده.

8 -  دارنده می تواند، غیر فعال نمودن ابزار خود را به صورت کتبی از شبکه بی پی کارت درخواست نماید. در این حالت اقدامات لازم در خصوص غیر فعال نمودن آن توسط شبکه بی پی کارت ظرف مدت 48 ساعت پس از دریافت درخواست کتبی، صورت خواهد گرفت. (این موضوع موجب منقضی شدن دیون دارنده نمی گردد.)

 


ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

شماره موبایل

عنوان

پیام شما

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه ساز
عمومی
خصوصی


بی پی کارت

شرکت بارمان پارسه امرتات مدیریت کنسرسیوم پارسه و صاحب امتیاز شبکه بی پی کارت با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری با بزرگترین بانک جهان اسلام ( بانک ملی ایران ) با هدف بالابردن قدرت خرید در اقشار مختلف جامعه و همچنین رونق بخشیدن به کسب و کار های کوچک و بزرگ ، با تاسیس شعب در سراسر کشور گام های محکمی در مردمی کردن اقتصاد برداشته است و در حال فعالیت و خدمت رسانی می باشدپیوند های شبکه بی پی کارت
جشنواره های بی پی کارت مسئولیت اجتماعی قوانین و مقررات سوالات متداول پایگاه دانشی شعب کشوری
پیوند ها
بانک ملی ایران شرکت پرداخت الکترونیک سداد شرکت پشتیبانی افزار های رایانه ای سداد (پارس) شرکت بیمه ما
پیوند های عمومی
پایگاه اطلاع رسانی دولت مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری (سامد) پلیس فتا آشنایی با بانکداری اسلامی سایر پیوندهای مرتبط
شرکت های کنسرسیوم پارسه
شرکت بارمان پارسه امرتات کانون آگهی و تبلیغات پارسه شرکت دانش بنیان بیلیم افزار نوین آینده
عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مطالب و اخبار ایمیل خود را وارد کنید

دانلود اپلیکیشن

برای دریافت لینک دانلود شماره موبایل خود را وارد کنیدتمام حقوق سایت برای بارمان پارسه امرتات محفوظ است 2015-2019